Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Porozumienia

Porozumienia międzyokręgowe Okręgu Radomskiego PZW w 2013 r

NA 2013 ROK zawarte przez Okręg PZW w Radomiu:1. Porozumienia w sprawie wzajemnego honorowania składek na zagospodarowanie i ochronę wód, na wodach nizinnych ogólnodostępnych, są zawarte z następującymi Okręgami PZW: Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Rzeszów Sieradz, Legnica, Białystok, Skierniewice, Piotrków Trybunalski (obwody rybackie Pilica nr 4 i Pilica nr 5 oraz obwód rybacki rzeki Drzewiczka nr 1).

Tarnobrzeg – (na wody nizinne i górskie wymienione w zezwoleniu),

Kielce – (na wody nizinne i górskie wymienione w zezwoleniu).2. Porozumienia w sprawie dostępu do wód, po wniesieniu składki okręgowej ulgowej: Okręg Mazowiecki w Warszawie, Siedlce, Katowice, Częstochowa, Kalisz, Wałbrzych, Tarnów, Łódź.

Uwaga! Członkowie Okręgu Radomskiego PZW nabywają prawo do wniesienia składki członkowskiej okręgowej ulgowej w Okręgu PZW wym. w pkt. 2,po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej, w macierzystym Okręgu PZW.

Wniesienie składki okręgowej ulgowej uprawnia do otrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb.


 

 

 

 

 

POROZUMIENIA MIĘDZYOKREGOWE  OBOWIĄZUJĄCE W 2012 Roku

w sprawie wzajemnego honorowania składek na ochronę i zagospodarowanie wód.
1. Tarnobrzeg, Rzeszów, Chełm, Zamość, Skierniewice, Kielce, Częstochowa, Legnica, Sieradz - honorowane na zasadzie wzajemności są składki na wody nizinne ogólnodostępne. Obowiązuje uzyskanie zezwolenia na amatorski połów ryb.

Kielce -honorowane na zasadzie wzajemności są składki na wody nizinne i wody górskie.

2. Lublin – wody nizinne ogólnodostępne (obowiązuje dopłata na wody górskie)

3. Katowice:

1) członkowie Okręgu PZW w Katowicach wnoszą składkę podstawową w wysokości – 50 zł – składka wyłącza z wędkowania zbiornik Domaniów.

a) składka na połów ryb ze zbiornikiem Domaniów, z brzegu – 75 zł,

b) składka na połów ryb ze zbiornikiem Domaniów, z łodzi i z brzegu – 110 zł.

Wniesienie składek określonych w podpunktach. a i b upoważnia do połowu ryb na wodach górskich.

2) Członkowie Okręgu PZW w Radomiu wnoszą składkę w wysokości 50 złotych na wszystkie wody otwarte Okręgu PZW w Katowicach.4.Okręg PZW Piotrków Trybunalski

porozumieniem objęte są:

- obwód rybacki rzeki Drzewiczki nr 1,

- obwód rybacki rzeki Pilicy nr 4 (piotrkowski) i nr 5 (radomski). Jest to odcinek rzeki Pilicy od na odcinku od czoła zapory zbiornika Sulejów do mostu drogowego w Białobrzegach (wg starego przebiegu trasy E 7)

5. Kalisz:

Członkowie PZW w Kaliszu wnoszą składkę podstawową w wysokości 50 zł, która uprawnia do połowu na wodach Okręgu PZW w Radomiu (ogólnodostępnych), z wyłączeniem zbiornika Domaniów.

a) składka na połów ryb ze zbiornikiem Domaniów, z brzegu – 75 zł,

b) składka na połów ryb ze zbiornikiem Domaniów, z łodzi i z brzegu – 110 zł.

Wniesienie składek określonych w ppkt. a i b upoważnia do połowu ryb na wodach górskich.

Członkowie PZW w Radomiu wnoszą składkę w wysokości 50 zł na wszystkie wody PZW w Kaliszu.

6. Siedlce:

Członkowie Okręgu PZW w Siedlcach, po wniesieniu składki okręgowej w wys. 90 zł nabywają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu, z wyłączeniem zbiornika Domaniów.

a) składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów, z brzegu – 25zł,

b) składka na połów ryb z brzegu i środka pływającego na zbiorniku Domaniów -60 zł

(wniesienie składki określonej w ppkt. b upoważnia do połowu ryb ze środka pływającego na pozostałych wodach).

W obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 2 wędkarzy Okręgu PZW w Siedlcach obowiązuje posiadanie zezwolenia serii RAD/WIS, a przy połowie ryb ze środka pływającego dodatkowo wkładki RAD/ŁŁ.

Członkowie Okręgu PZW w Radomiu nabywają prawo do połowu ryb na wodach PZW Siedlce - ogólnodostępnych - po wniesieniu składki ulgowej w wys. 50 zł.

Na połów ryb na terenie działalności Okręgów PZW objętych porozumieniami o wzajemnym honorowaniu składek na ochronę i zagospodarowanie wód należy uzyskać zezwolenie od właściwego uprawnionego do rybactwa. W sprawie uzyskania zezwolenia należy kontaktować się z właściwym Biurem Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

Prawo do korzystania z łowisk objętych porozumieniami dotyczy tylko członków Okręgu Radomskiego PZW i członków Okręgów wymienionych w niniejszej inst
rukcji.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.